Financien

Op financieel gebied is er veel veranderd de afgelopen decennia. Administratie- en boekhoudkantoren verliezen hun functie door automatisering. Accountancy pogen meer vooruitkijkende adviseurs te worden in plaats van achter de feiten aanlopende controleurs. Banken en verzekeraars kunnen maar moeilijk loskomen van het in hun gezicht ontplofte image van "graaiers". Initiatieven ontstaan waarbij de markt zelf met creatieve oplossingen komt voor financieren, verzekeren en zelfs met lokale currency's.

Vanuit het aandachtsgebied financien brengen wij trends in beeld die bij kunnen dragen aan de dagelijkse bedrijfsvoering.

 Het fenomeen van een lokale currency is buiten nederland al jaren aanwezig. Ten tijde van de recente bankencrisis zag je meerdere lokale initiatieven ontstaan die eigenlijk vrij dicht in de buurt kwamen van barterdeals en ruilhandel. Inmiddels kennen we ook in nederland diverse lokale currencýs. Niet zozeer "crisisgedreven" maar meer vanwege het behoud van omzet binnen een netwerk of eigen cirqut. Hier in Midden Nederland is vooral de Utrechtse Euro een bekende speler. De Utrechtse Euro circuleert in een netwerk dat verder rijkt dan de stad Utrecht. De U€ is één op één gekoppeld aan de Europese Euro. Het onderling afrekenen met Utrechtse Euro's werkt vlot met een prima website en App.

Wij zien hier een duidelijke trend ontstaan waarbij het elkaar gunnen van omzet met een krachtig middel, de eigen currency, volop gebeurt. Zie https://www.utrechtse-euro.nl/

Profit First is een leuk, praktisch en toegankelijk cashflowmanagementsysteem. Kost de boekhouding je vaak teveel tijd, geld en energie en levert het ze weinig op? Met Profit First maak je altijd winst, ervaar je rust in je financien en maak je betere keuzes.

Profit First heeft een trend gezet die voor vele zelfstandig professionals het leven een stuk eenvoudiger en aangenamer maakt. Financien domineren logischerwijs bij ondernemen. Maar voor velen is het voeren van een administratie een noodzakelijk kwaad. Profit First biedt met haar methode meer dan een oplossing. Het zorgt er op eenvoudige wijze voor overzicht en structurele grip op je cashflow.

Voor de inzet van Profit first zijn er opgeleide professionals die je makkelijk op weg helpen. En als je wilt je ook doorlopend met raad en daad bijstaan.

Binnen het OCMN netwerk is Rudy van Veen de leading Profit First Pro zie: https://vzaw.nl/