Ondernemers Conferenties Midden-Nederland

Jouw zakelijke netwerk van ondernemers en zelfstandig vakspecialisten

Financiën

Op financieel gebied is er veel veranderd de afgelopen decennia. Administratie- en boekhoudkantoren verliezen hun functie door automatisering. Accountancy pogen meer vooruitkijkende adviseurs te worden in plaats van achter de feiten aanlopende controleurs. Banken en verzekeraars kunnen maar moeilijk loskomen van het in hun gezicht ontplofte image van "graaiers". Initiatieven ontstaan waarbij de markt zelf met creatieve oplossingen komt voor financieren, verzekeren en zelfs met lokale currency's.

Vanuit het aandachtsgebied financiën brengen wij trends in beeld die bij kunnen dragen aan de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dinsdag 07-12-2021 - van 10:00 tot 11:30
Online: In de Social Lounge aan de: Theme tafel Financiën

Waarom deelnemen aan dit webinar?

Banner webinar Productiviteit en Processen bij het MKB in Nederland

  • Graag laten we ondernemers zien waardoor er winst weglekt uit hun bedrijf. Of je nou in de Pioniersfase, de Organisatiefase, de Managementfase, de Delegeerfase of de Standaardisatiefase van jouw bedrijf zit, er zijn altijd inefficiencies te vinden. In het webinar nemen door wat de belangrijkste oorzaken zijn, hoe je ze herkent of ontdekt en meest belangrijk: Wat kunnen jij en jouw team eraan doen?
  • Vragen van de deelnemers worden zoveel mogelijk direct beantwoord omdat dat de inhoud van het webinar nóg interessanter maakt. Waar dat niet lukt nemen we met alle plezier na afloop contact op. Via het pop up formulier kan je natuurlijk ook al vooraf je vraag stellen, dan zorgen we ervoor dat die zeker behandeld wordt (als je dat wil).
  • Na afloop van het webinar heb je handvatten om winstlekkages, inefficiency te veranderen naar winstrealisatie en productiviteit. We dagen je daarom uit om na afloop van het webinar te laten weten wat het eerste is wat je wil aanpakken. Zodoende wordt het een interactieve ochtend en kun je van andere ondernemers en deelnemers leren.

Sprekers: Michiel van de Watering | Peter van Deutekom

Aanmelden bij de organisatie via: https://webinar.mkb.expert/

Of volgen in de OCMN Social Lounge via: [ https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]

 

Webinar: Woensdag 24-11-2021 vanaf 09:00 uur met herhaling op ieder uur.

Online: In de Social Lounge -thematafel Financi:en

If you use LinkedIn (or you would like to start using it) to generate valuable connections, referral partners or new business. You will likely find these free sessions well worth your time to attend. Join This Live Webinar Training On Tuesday November 23rd 2021 With Adam Houlahan in de Social Lounge

https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]

9b0cd2fc76a5824fe2392a4f1c9eacc3

Woensdag 01-12-2021 - vanaf 09:00 uur doorlopend

Online: In de Social Lounge aan de: Theme tafel Financien

Met 1,9 miljoen bedrijven en 7 miljoen werkenden vormt het MKB 99% van het totale bedrijfsleven; zzp'ers en ondernemers met maximaal 250 medewerkers.

De MKB-sector wordt onevenredig hard geraakt door de maatregelen die de overheid treft. "Samen tegen corona", lijkt voor hen niet te gelden.

"Het MKB faciliteert zijn eigen ondergang." Dat is het hoofdthema van deze debatten. Erik van der Horst ging hierover in gesprek met ondernemers, economen, juristen en politiek bestuurders. Dat gebeurde in drie sessies met de volgende thema's:

- maatschappij
- economie
- politiek / juridisch

https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]

 

Webinar: 19-11-2021 doorlopend

In de Social Lounge -thematafel Mobiliteit

Een slimme manier van reizen. Met 1 app kun je je hele reis plannen, reserveren én betalen. Ook als de reis bestaat uit een combinatie van een fiets, deelscooter, (deel)auto, tram, trein of taxi. Dit noemen we MaaS, oftewel Mobility as a Service (mobiliteit als dienst): alle vervoermogelijkheden in 1 app.

https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]