Doneer Crypto en support OCMN

Crowdfunding

Met crowdfunding kun je via één platform geld ophalen bij de "crowd": mensen die een bepaald bedrag in je bedrijf willen investeren. U begint met het mobiliseren van uw netwerk van vrienden en familie om te delen vóór uw evenement. Bij commerciële crowdfunding gaat het meestal om bedragen vanaf € 50.000,-, soms vanaf € 25.000.

Directe lening

Directe kredietverlening is de financiering van bedrijven door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van de bank. Dit gebeurt via het MKB-fonds en een speciaal financieringsportaal.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering bieden kredietverstrekkers zoals banken of factoringmaatschappijen u een vorm van krediet of vooruitbetaling van het factuurbedrag. Bij sommige factoringmaatschappijen kunt u een factuur tot € 1.000 vooruit ontvangen. Factuurfinanciering stelt u in staat facturen te verkopen aan financiers.

Ketenfinanciering

U kunt de financiële ruimte met klanten en leveranciers regelen via on-chain financiering of via reverse factoring met overeengekomen betalingsvoorwaarden.

Kredietunie

Kredietverenigingen zijn coöperaties van ondernemers die financiering en begeleiding aanbieden variërend van 50.000 tot 250.000 euro.

Leasing

Bij een lease betaal je om een ​​bedrijfsmiddel zoals een auto, machine of computer tegen een periodiek bedrag te gebruiken. Particuliere autolease is een andere optie voor freelancers.

Microfinanciering en MKB-krediet

Microfinanciering is een zakelijke lening tot € 50.000 voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB-lening is een zakelijke lening met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 250.000. Beide verzoeken kunt u doen bij de financier Qredits.

Startkapitaal

Een seed fund is een bijzonder durfkapitaal (investerings)fonds, mede gefinancierd door de overheid, gericht op innovatieve ondernemers (0-5 jaar), met een bedrag van € 200.000.

Organisatie gegevensOndernemers Conferenties Midden-Nederland

Adres- en contactgegevens

OCMN
Groothandelscentrum Midden-Nederland
Laagraven 5d
3439 LG Nieuwegein

T: +31 30 8770244
E: info@ocmn.nl

KvK: 30171916 - TEiM