ocmn seal of the management 500x500Wat is de OCMN State of the Union?
De OCMN State of the Union is het jaarlijkse moment waarop je geïnformeerd wordt over de stand van zaken bij OCMN en onze visie op het komende OCMN netwerkjaar.

De titel “State of the Union” is overgenomen vanuit de USA. Deze titel is niet zomaar gekozen. Er zit een gedachte achter met het doel om de belangrijkheid van dit moment te benadrukken. Als je ooit The State of the Union in Amerika hebt gezien, dan weet je dat het een indringend moment is waarin alle partijen en betrokkenen een duidelijke eenheid vormen. Vecht men in het dagelijkse leven elkaar de tent uit, op het State moment wordt de President als eenheidssymbool door iedereen enthousiast verwelkomd. Met alle pracht en praal, in saamhorigheid en onder toeziend oog van de “partijbonzen” spreekt de president de visie en plannen voor het volgende jaar en toekomst uit. Dit voor iedereen met het zelfde inzicht van; “alleen samen kunnen we er het beste van maken!”

Waarom?
Het is dat moment van saamhorigheid wat mij zo aanspreekt, waardoor OCMN de titel State of the Union overgenomen heeft. Trek de parallel eens door naar ons ondernemers. We werken hard, slim en sommigen sluw om de beste te worden die we zijn, met ieder voor zich zijn of haar eigen maatstaf om succes aan af te meten. Dat gaat gepaard met vele momenten van goede samenwerking en elkaars competenties aanvullend. Maar ook met momenten van keiharde concurrentie en “survival of the fittest”.

Echter één ding blijft altijd overeind; Succes is iets wat je uiteindelijk alleen maar in samenwerking met anderen behaalt. En uit de praktijk blijkt dat waar succes structureel op een basis van samenwerking wordt behaald, alle betrokkenen met meer plezier, energie en creativiteit invulling geven aan het ondernemersschap. (De keerzijde hiervan valt overigens vaker op. De gestresde manager, de burn-out ondernemer, florerende incassobedrijven en drukke juristen etc. waarvan de oorzaak vaak terug te brengen zijn aan het gebrek aan vruchtbare samenwerking in de juiste verhoudingen).

Maar wat biedt de OCMN State of the Union jou?
Allereerst inzicht in de visie van de OCMN organisatie die erg bepalend is of het OCMN netwerk voldoet aan jouw verwachtingen. We kijken kort terug, staan stil bij het heden en kijken vooral vooruit naar wat het nieuwe jaar biedt. Je wordt geinformeerd over de plannen en het waarom daarvan. Dit in een heel vroeg stadium zodat je ruim de tijd hebt om ook jouw invloed te laten gelden.

Aanmelden – Iedereen is welkom
Ben je nog niet bekend met OCMN? Dan is dit een goed moment om kennis te maken met dit ondernemersnetwerk. Je bent van harte welkom op deze bijzondere 1e vrijdag van de maand bijeenkomst. Aanmelden en actuele informatie over locatie, datum en tijd via: https://ocmn.eventbrite.nl