Ondernemers Conferenties Midden-Nederland

Jouw zakelijke netwerk van ondernemers en zelfstandig vakspecialisten

Helaas is er weinig animo om resultaten van marketingstrategieën of marketingdata te volgen, laat staan ze te bespreken. Veelal omdat marketinguitgaven worden gezien als kosten, in plaats van een investering. Er is daarom weinig interesse in de resultaten. Over de offline marketingresultaten heerst de overtuiging dat het bijna onmogelijk is, of te kostbaar, om resultaten te meten. Voor online resultaatmeting zijn diverse (gratis) mogelijkheden beschikbaar. Maar daarmee vergaar je vaak een overschot aan data, als je niet van te voren bedenkt wat je met de uitkomsten wil doen.

Jouw website verdient dagelijkse aandacht

Te vaak wordt nog gedacht vanuit de 'brochure': we laten een nieuwe ontwikkelen en in duizendvoud bij ons afleveren. Terecht trots op het resultaat dat je mooie bedrijf en mooie producten en/of diensten laat zien. Vervolgens hoeven we pas weer na te denken over een nieuwe als de voorraad er bijna doorheen is. Of als écht grote veranderingen de brochure inhalen. Bij een website is dit echt anders, die moet je de dag na oplevering alweer aanpassen. Oké, bij wijze van spreken dan, net zoals je 'dagelijks' met een korreltje zout mag nemen. Waar het om gaat, is dat je dagelijks kan zien waar jouw website het goed of niet goed doet. Zorg dat je minimaal maandelijks de pagina's die het niet zo goed doen optimaliseert. Check of de wijzigingen het gewenste effect hebben.

Bepaal vooraf goed wát je wil meten

Wat ik bedoel is dat álles op het internet meetbaar is. Als je dus niet oppast, kom je met zoveel data te zitten, dat een analyse te veel tijd kost. Bepaal daarom met elkaar wat de zogenaamde KPI’s zijn: de Kritische Prestatie Indicatoren. Kritisch, omdat dat de indicatoren zijn waar je werkelijk wat mee kan, moet én wil. Zo is het aantal (unieke) bezoekers van jouw homepage een prestatie indicator, maar zeker niet kritisch. Wellicht zijn de volgende wel de juiste KPI’s voor jou: hoeveel nieuwe klanten heeft de site opgeleverd? Hoeveel nieuwe verkoopgesprekken zijn er geboekt? Wat is de omzetgroei van jouw belangrijkste producten? Wat is de ‘kwaliteit’ van de klanten en offerte aanvragen die via internet komen?

Schoenmaker blijf bij je leest

Net zoals je waarschijnlijk je materieel, systemen en gereedschap laat  onderhouden door een specialist, doe je dat ook met je website. Degene die jouw website heeft gemaakt, en hopelijk ook actief beheert, kan met jou de resultaatmetingen doornemen. Omdat bijvoorbeeld Google Analytics (vrijwel) gratis is, willen we kennelijk geen geld uitgeven aan het meten van internet statistieken. Jouw websitepartner is als het goed is thuis in de taal en rapportages en kan jou advies geven over de wijzigingen en het resultaat. Daarmee verdient de investering in de website én het volgen van resultaten zich dubbel en dwars terug.

OCMN RvA leden nu ook al verstand van internetmarketing? Zeker niet, wat ik hierboven schets, is het constateren van een uitdaging: "hoe weten we of onze website voldoet" of "hoe weten we of onze website niet voldoet". We helpen jou en jouw team op zoek te gaan naar acties die tot (nog) betere resultaten leiden. Vervolgens zorgen we dat de oplossing blijvend van aard is en leidt tot betere of, liever nog, de gewenste resultaten.

Raad van Advies Team

 • Joop der Weduwen

  Joop der Weduwen

  Joop heeft in Utrecht in de jaren 80 van de vorige eeuw rechten gestudeerd en is zowel strafrechtelijk als privaatrechtelijk afgestudeerd. In 2005 heeft hij ook strategisch management afgerond aan dezelfde universiteit.

  Read More
 • Michiel van de Watering

  Michiel van de Watering

  Michiel is sinds 2004 ondernemer vanuit zijn bedrijf Accountable Marketing. Na het verschijnen van zijn eerste boek ‘Marketing Kassa’ in november 2012 is hij ‘overgestapt’ van corporate klanten naar het MKB.

  Read More
 • Peter de Wever

  Peter de Wever

  Peter de Wever is gestart bij KPMG en is sinds 1992 Register Accountant. Hij heeft daarna een periode van 5 jaar gewerkt als Finance Director van een handelsonderneming. Sinds 1997 is Peter actief als Interim Manager.

  Read More
 • 1