Ondernemers Conferenties Midden-Nederland

Jouw zakelijke netwerk van ondernemers en zelfstandig vakspecialisten

Een totaal oninteressante vraag wanneer je helemaal niet van plan om je bedrijf nu te verkopen. Toch komt er een moment dat je je bedrijf wil overdragen. Puur voor de geschiedschrijvers of familiekronieken, of moet het jouw pensioen voorziening zijn? Ik merk vaak dat bedrijfsoverdracht flink wordt onderschat. Soms spreek ik ondernemers die op internet hebben gelezen dat een bedrijf voor zo’n 5 x de winst wordt overgedragen. Twee belangrijke factoren die hier gemakkelijk over het hoofd worden gezien;

 • 5 x, dat is een gemiddelde (zie Brookz barometer afgelopen halfjaar). Bijvoorbeeld 0x en 10x de winst maken samen een gemiddelde van 5x.
 • Winst, een rekbaar begrip want gaat het hier bijvoorbeeld over een VOF of BV? Wat is er allemaal aan kosten meegenomen om de winst te berekenen?

Doordat je “normale” bedrijfsvoering veel tijd vergt, krijgt de voorbereiding op bedrijfsoverdracht vaak onvoldoende prioriteit. Dit terwijl het een complex proces is. Neem daarom de volgende vijf stappen ter harte als je aan bedrijfsoverdracht gaat denken.

 1. Een goede voorbereiding is….

Het liefst al enkele jaren (2 tot 4) van tevoren. Je bedrijf verkopen is namelijk niet alleen een rationele aangelegenheid., ook de emotionele kant speelt een grote rol. Door de volgende stappen te nemen, ben je voorbereid als het moment daar is:

 • Stel een 1000-dagenplan op, zodat je gestructureerd naar het moment van verkoop toewerkt
 • Zorg voor professionele rapportages, zodat je precies weet waar je staat
 • Vorm een team van specialisten, die je tijdens het gehele traject op de juiste momenten kunt inschakelen
 • Zo zorg je er bovendien voor dat je je bedrijf zo goed mogelijk blijft runnen tijdens het voorbereidings- en verkoopproces.
 1. Ontwikkel jouw bedrijf tot een waardevol bezit

Waardecreatie staat centraal tijdens de voorbereidingen op de bedrijfsoverdracht. Dit doe je door het risicoprofiel van je bedrijf te verlagen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het overbodig maken van jezelf. Dit doe je middels de volgende stappen:

 • Delegeer taken en bevoegdheden en zorg voor een professioneel managementteam
 • Zorg dat de belangrijkste bedrijfsprocessen op orde zijn, zodat je bedrijf staat als een huis
 • Werk aan consistente financiële prestaties en een goede bedrijfsmatige voorspelbaarheid.

Door hier vóór de verkoop van jouw bedrijf aan te werken, bouw je aan de waardegroei van je onderneming.

 1. Investeer en besteedt winst met beleid

Een ander belangrijk element bij de verkoop van je bedrijf is het investeringsbeleid. Door bepaalde diepte-investeringen leg je mogelijk al bedrijfsmatige en strategische keuzes vast. Dit duwt een potentiële koper in een koers die hij mogelijk niet wenselijk acht. Een juiste balans tussen noodzakelijke en wenselijke investeringen is daarom belangrijk. Voordat je een potentiële koper in beeld hebt, kun je al vroegtijdig de kassa laten rinkelen. Daarvoor is het belangrijk om jezelf de volgende vragen te stellen:

 • Hoeveel vermogen heeft je bedrijf vastgezet in het werkkapitaal?
 • In hoeverre zit je bedrijfsvermogen vast in voorraden, debiteuren, onderhanden werk?
 • Hoe kan de omloopsnelheid worden verbeterd?

Als daar stappen in worden gemaakt vloeit er al onmiddellijk een kasstroom naar je onderneming.

 1. Onderbouw de waardebepaling op een transparante wijze

Het uitvoeren van een waardebepaling is specialistisch werk. Doe dit in het begin van het voorbereidingstraject (of 1000-dagenplan), zodat je weet waar je aan moet werken voor een optimale opbrengst. Belangrijke ingrediënten voor een goed onderbouwde vraagprijs zijn:

 • De financiële prestaties van de afgelopen jaren
 • De vermogenspositie en toekomstige kasstromen
 • Het risicoprofiel.

Een degelijk onderbouwde waardebepaling is een goede leidraad bij prijsonderhandelingen. Hoe beter deze vraagprijs wordt onderbouwd, des te steviger deze staat als de potentiële kopers met tegenargumenten komen. Uiteindelijk gaat het erom dat de koper van een bedrijf het meer waard vindt, dan verkoper.

 1. Ga niet over één nacht ijs en laat je goed adviseren

Het is belangrijk om bij het opstellen van je 1000-dagenplan een goede adviseur in te schakelen, zodat jij kan blijven ondernemen terwijl je je bedrijf verkoopklaar maakt. Een bedrijf verkopen (of kopen) is voor jou waarschijnlijk een eenmalig gebeuren. Steken laten vallen is kostbaar en zuur. Zoek iemand die je vertrouwt, communicatief sterk is en je behoefte en wensen boven tafel weet te krijgen. Iemand die zijn vak verstaat. Die de juridische, fiscale en bedrijfseconomische aspecten overziet en tijdig de juiste specialisten voor jou weet in te schakelen. Zo’n adviseur verdient zich altijd terug.

Raad van Advies Team

 • Joop der Weduwen

  Joop der Weduwen

  Joop heeft in Utrecht in de jaren 80 van de vorige eeuw rechten gestudeerd en is zowel strafrechtelijk als privaatrechtelijk afgestudeerd. In 2005 heeft hij ook strategisch management afgerond aan dezelfde universiteit.

  Read More
 • Michiel van de Watering

  Michiel van de Watering

  Michiel is sinds 2004 ondernemer vanuit zijn bedrijf Accountable Marketing. Na het verschijnen van zijn eerste boek ‘Marketing Kassa’ in november 2012 is hij ‘overgestapt’ van corporate klanten naar het MKB.

  Read More
 • Peter de Wever

  Peter de Wever

  Peter de Wever is gestart bij KPMG en is sinds 1992 Register Accountant. Hij heeft daarna een periode van 5 jaar gewerkt als Finance Director van een handelsonderneming. Sinds 1997 is Peter actief als Interim Manager.

  Read More
 • 1