Ondernemers Conferenties Midden-Nederland

Jouw zakelijke netwerk van ondernemers en zelfstandig vakspecialisten

Vrijdag 03-12-2021 - vanaf 09:00 uur doorlopend

Online: In de Social Lounge aan de: Theme tafel Mobiliteit

Van16 nov. 2021 – 18 nov. 2021 was in  – BARCELONA & ONLINE dit belangrijkste congres op het gebied van stedelijke ontwikkeling. In de Social Lounge vandaag komen alle sprekers en onderwerpen nog een keer aan bod. 

SCEWC: Held in Barcelona since 2011, Smart City Expo World Congress (SCEWC) is the international leading event for cities. Our mission is to empower cities and collectivize urban innovation across the globe. Through promoting social innovation, establishing partnerships and identifying business opportunities, the event is dedicated to creating a better future for cities and their citizens.

Bron:  https://www.smartcityexpo.com/ met vooruitblik op 2022

https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]

 

Webinar: Vrijdag 26-11-2021 vanaf 09:00 uur met herhaling iedere 2 uur.

Online: In de Social Lounge - thematafel Mobiliteit

De OV-fiets, de deelscooters, -auto’s, de trein, tram of (water) taxi. Ze zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Al deze vormen van vervoer kun je als consument plannen, boeken en betalen via apps of maken deel uit van een geautomatiseerd logistiek systeem. Dit wordt Mobility as a Service genoemd.

Om mobiliteit daadwerkelijk als een dienst te kunnen implementeren is goed gekwalificeerd personeel noodzakelijk. Dit betekent dat er ook in het onderwijs aandacht moet zijn voor Mobility as a Service.

Daarom willen we tijdens een webinar het onderwijs (mbo/hbo/wo), de praktijk en de overheid samenbrengen in de vorm van een learning community. Sluit jij ook aan?

https://www.airmeet.com/event/f4861430-1dd5-11ec-8b32-877dc345ed32 ]

 

Verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern

De regio Utrecht start met de MaaS-pilot in Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern omdat dit gebied hard groeit en het autobezit en -gebruik hier relatief hoog is. Tot 2030 komen er nog tot 105.000 inwoners bij!

Mobility as a Service

Met de pilot ‘Mobility as a Service (MaaS) in Utrecht start Goedopweg in Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern als eerste in Nederland met een MaaS-pilot. De app die Innovactory ontwikkelt heet TRIPPS en moet alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid verbeteren. De pilot in Utrecht is één van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met regionale overheden organiseert.

De provincie Utrecht inventariseert de knelpunten op doorgaande wegen en pakt deze aan om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming te verbeteren. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Om de aansluiting van verschillende vervoersvormen te verbeteren en reizigers te stimuleren vaker de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken investeert de provincie Utrecht in technologische ontwikkelingen en gedragsbeïnvloeding middels het programma Smart Mobility.

Aandachtsgebied: Mobiliteit

De beweging naar MaaS wordt gevoed door een groot aantal innovatieve nieuwe aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals diensten voor het delen van allerlei vormen van vervoer. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een aantrekkelijke en goed bereikbare regio Utrecht.

Mobility as a Service (MaaS): multimodaal reisadvies op maat
MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi. Misschien later ook de eigen auto of fiets. En vooral ook combinaties van al deze soorten vervoer. Zodat reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk is. Maar ook om het mobiliteitssysteem te verbeteren.

MaaS-apps: meer dan verwacht
In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. Zijn reisgegevens zijn anoniem. Deze worden samen met die van andere gebruikers gebundeld en geanalyseerd. Daardoor ontstaan mogelijk inzichten die bijdragen aan oplossingen. Voor bijvoorbeeld CO2-doelstellingen, fileproblematiek, druk op het openbaar vervoer en betaalbaarheid. Reizigers profiteren ook weer van deze inzichten.

Bron en volledige artikel op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/mobility-as-a-service-maas