Doneer Crypto en support OCMN

Verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern

De regio Utrecht start met de MaaS-pilot in Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern omdat dit gebied hard groeit en het autobezit en -gebruik hier relatief hoog is. Tot 2030 komen er nog tot 105.000 inwoners bij!

Mobility as a Service

Met de pilot ‘Mobility as a Service (MaaS) in Utrecht start Goedopweg in Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern als eerste in Nederland met een MaaS-pilot. De app die Innovactory ontwikkelt heet TRIPPS en moet alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid verbeteren. De pilot in Utrecht is één van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met regionale overheden organiseert.

De provincie Utrecht inventariseert de knelpunten op doorgaande wegen en pakt deze aan om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming te verbeteren. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Om de aansluiting van verschillende vervoersvormen te verbeteren en reizigers te stimuleren vaker de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken investeert de provincie Utrecht in technologische ontwikkelingen en gedragsbeïnvloeding middels het programma Smart Mobility.

Aandachtsgebied: Mobiliteit

De beweging naar MaaS wordt gevoed door een groot aantal innovatieve nieuwe aanbieders van mobiliteitsdiensten, zoals diensten voor het delen van allerlei vormen van vervoer. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een aantrekkelijke en goed bereikbare regio Utrecht.

Organisatie gegevensOndernemers Conferenties Midden-Nederland

Adres- en contactgegevens

OCMN
Groothandelscentrum Midden-Nederland
Laagraven 5d
3439 LG Nieuwegein

T: +31 30 8770244
E: info@ocmn.nl

KvK: 30171916 - TEiM