Netwerk van ondernemers en vakspecialisten

Bijeenkomsten iedere 3e vrijdag van de maand
+ Contacten leggen
+ Relaties onderhouden
+ Zaken Doen!
Locatie Down Under Nieuwegein

Over OCMN

Missie

OCMN staat voor het verbinden van ondernemers. Dit op basis van persoonlijke en authentieke aandacht voor elkaar. Met als doel het bewerkstelligen van vertrouwen in elkaar. En daarmee het fundament te leggen om onderling zaken te doen.

Visie

We gaan voor het verbinden van ondernemers die actief zijn in Midden-Nederland. Hierbij ligt de focus op vertegenwoordigers uit het MKB en Vakspecialisten die onderling en in deze regio zaken willen doen.

Strategie

Aan de basis van de strategie staat het zorgen voor en behouden van:

  • diversiteit in activiteit: advies, handel, industrie
  • diversiteit in competenties en vakkennis

van de aangesloten bedrijven en individuele ondernemers

Inspiratie

The Paradoxical Commandments

People are illogical, unreasonable, and self-centered.
  Love them anyway.
If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
  Do good anyway.
If you are successful, you will win false friends and true enemies.
  Succeed anyway.
The good you do today will be forgotten tomorrow.
  Do good anyway.
Honesty and frankness make you vulnerable.
  Be honest and frank anyway.
The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
  Think big anyway.
People favor underdogs but follow only top dogs.
  Fight for a few underdogs anyway.
What you spend years building may be destroyed overnight.
  Build anyway.
People really need help but may attack you if you do help them.
  Help people anyway.
Give the world the best you have and you'll get kicked in the teeth.
  Give the world the best you have anyway.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Kent_M._Keith

Meer artikelen...

  1. Organisatie