Ondernemers Conferenties Midden Nederland

Contacten leggen, relaties onderhouden, zaken doen!

ocmn seal of the managementDe afkorting OCMN staat voor Ondernemers Conferenties Midden-Nederland. Dit ondernemersnetwerk komt voort uit de bundeling van een aantal open ondernemersnetwerken uit de periode 2010 tot en met 2015. In januari 2014 is begonnen met het streven deze netwerken onder één naam te organiseren. Dit heeft er toe geleid dat per 1 januari 2016 definitief als één netwerk en onder één naam de activiteiten zijn voortgezet.

In de daarop volgende jaren heeft het netwerk zich uit kunnen breiden naar meer dan 1500 contactpersonen uit het bedrijfsleven actief in Midden-Nederland. De kenmerkende diversiteit en open karakter van het netwerk is altijd behouden gebleven. Zo ook de goede doorloop van zowel oude bekenden als vele nieuwe deelnemers houdt tot op de dag van vandaag het netwerk levendig en dynamisch.

Bijzonder aan OCMN is dat het geen lidmaatschap kent. Dat is een bewuste keuze want het doel is om zo veel mogelijk actieve ondernemers en belanghebbenden, doorlopend, met elkaar in contact te brengen. Een lidmaatschap vormt daarvoor een ongewenste drempel. Het doel en beleid van OCMN is juist dat een iedere met een belang bij ondernemen in Midden-Nederland in alle vrijheid en vanuit eigen motivatie tijd en energie steekt in het deelnemen aan dit netwerk.

Om de organisatie van het netwerk financieel haalbaar te maken en te houden is er de OCMN Privilegekaart geintroduceerd. Deze privilegekaart heeft de functie van vergelijkbare kaarten zoals de Bijenkorfkaart, Ikea Family card of soortgelijke initiatieven. De gedachte hierachter is dat iedereen van harte welkom is deel te nemen aan het netwerk maar met een privilegekaart laat je zien dat je erbij wilt horen en kan je gebruik maken van extra's voor kaarthouders.

Vanuit het perspectief om expertise uit het netwerk ook voor het netwerk in te zetten zijn er de "huislabels" ontwikkeld. Onder deze huislabels kunnen diensten afgenomen worden die uitgevoerd worden door aan de OCMN organisatie verbonden specialisten. Dit op basis van een prettig tarief op factuurbasis of op basis van een vooraf aan te kopen strippenkaart.